Algemene Voorwaarden voor onze bedrijfsklanten

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.
Dag betekent kalenderdag.
Pizzatasen betekent de onderneming Digital Selling Group, gevestigd aan Nieuwstraat 5, te Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54524245
Klant betekent de uiteindelijk besteller/koper van de maaltijd.

Artikel 1: Algemene bepalingen
Pizzatassen.nl levert uitsluitend aan bedrijven


Artikel 2: Prijzen en betalingen
De prijzen van de producten en (bezorg)diensten op onze website zijn exclusief BTW en zijn correct op het moment van publicatie. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan verlopen of elders gepubliceerde aanbiedingen. Pizzatassen behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de prijzen te wijzigen.
De koopovereenkomst wordt pas gesloten op het moment dat de betaling online afgerond is.
Betalingen worden in opdracht verwerkt door de payment service provider Mollie.


Artikel 3: Correctheid, aanpassen en annuleren van bestellingen
De Klant is geheel verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de eigen bestelling zoals zij deze wil ontvangen. Indien de gewenste producten, of eventuele aanpassingen hieraan, niet correct zijn doorgegeven, dan is klant hier zelf verantwoordelijk.

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand, ook wel bekend als het herroepingsrecht, is niet van toepassing.
In het geval van het annuleren of het anderzins terugbetalen van (een deel van) een bestelling, na goedkeuring door de Helpdesk, zal de Helpdesk via het door de klant opgegeven e-mailadres contact opnemen om gegevens uit te wisselen om deze terugbetaling te faciliteren. Na het hebben ontvangen van alle benodigde gegevens zal het te retourneren bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt worden.


Artikel 4: Levering
Klant is geheel verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de gegevens die van belang zijn voor het leveren van de bestelling, het bezorgadres en contactgegevens. Als een bestelling niet juist geleverd kan worden als gevolgd van het incorrect doorgeven van relevante gegevens, is klant hier zelf verantwoordelijk voor. Dit geld ook voor gegevens die na het plaatsen van een bestelling telefonisch, via e-mail of via chat zijn doorgegeven.

De bezorger zal de bestelling afleveren op het door de klant opgegeven adres, met inachtname van eventuele (redelijke) aanwijzingen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat het opgegeven adres klopt, dat de klant voor de bezorger bereikbaar is via een deurbel, aankloppen of telefonisch contact, en dat de bezorger de bestelling veilig kan afleveren.
Indien klant in een pand woont of werkt waar meerdere mensen aanwezig zijn, is klant er zelf verantwoordelijk voor duidelijke instructies achter te laten over hoe de klant bereikt kan worden, zoals welke deurbel gebruikt moet worden of op welke kamer / afdeling de bestelling moet worden afgegeven. Als er sprake is van dubbelzinnigheid en als gevolgd van onduidelijke of foutieve instructies de bestelling word afgegeven aan de verkeerde persoon, is klant hier zelf verantwoordelijk voor.
Indien de bezorger bij het afleveren van de bestelling de klant niet kan bereiken, zal de bezorger maximaal 5 minuten wachten. Hierna zal de bezorger de bestelling op een zo veilig mogelijke plek achterlaten, en dit via een sms-bericht aan de klant laten weten. Als er als gevolg hiervan iets met de bestelling gebeurt is de klant hier zelf verantwoordelijk voor.


Artikel 5: Klachtafhandeling

Als de klant kort na het ontvangen van de bestelling merkt dat er iets verkeerd gegaan is kan zij contact opnemen met de Helpdesk van Pizzatassen om naar een redelijke oplossing te zoeken.
Anders dan voor het direct oplossen van problemen met een bestelling, dient de klant eventuele klachten neer te leggen bij de verantwoordelijke partij. Voor klachten omtrent de producten dient de klant contact op te nemen met Pizzatassen.


Privacyverklaring

Pizzatassen is een website vanDigital Selling Group gevestigd aan Nieuwstraat 5, 5552BT te Valkenswaard en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Digital Selling Group
Nieuwstraat 5, 5552BT Valkenswaard
telefoon: 06-43974117
info@pizzatassen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Eetkoeriers verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- GPS positie
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

 

Indien personen jonger dan 16 jaar bij ons een bestelling plaatsen dan worden deze als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Pizzatassen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pizzatassen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Pizzatassen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Pizzatassen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Pizzatassen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Helpdesk van Pizzatassen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pizzatassen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- uitvoerend personeel krijgen alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren jouw bestelling; zij bewaren gegevens die tot jou als persoon herleidbaaar zijn niet langer dan 48 uur na het hebben afgerond van de bestelling.
- de klantenservice heeft direct toegang tot de gegevens van jouw bestelling tot 1 week nadat deze is afgerond.
- de klantenservice indien dit nodig is om problemen op te lossen de gegevens van jouw bestelling tot 1 jaar na afronding van de bestelling terughalen.
- gegevens gerelateerd aan persoonlijke kortingscodes met een beperkt aantal gebruiken worden bewaard tot 1 week nadat deze kortingscode is gebruikt.
- gegevens gerelateerd aan jouw account of jouw inschrijving voor de nieuwsbrief worden bewaard zolang deze relevant is voor dit doel.
- de volledige bestelling, met alle gegevens die daarvoor zijn meegezonden, blijft in de systemen van Pizzatassen beschikbaar voor de wettelijke bewaartermijn om te voldoen aan de belastingwetgeving, welke op het moment van schrijven 7 jaar is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pizzatassen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pizzatassen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eetkoeriers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetkoeriers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@Eetkoeriers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek.
Pizzatassen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eetkoeriers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Pizzatassen.nl


Kunnen we u helpen? Stel uw vraag.
Klantenservice: info@pizzatassen.nl


© Copyright 2024 - Pizzatassen.nl ? All Rights Reserved